Waarom zijn er in Nederland altijd zoveel huizen tekort?

Het huizen tekort is te verklaren door het grote aantal mensen dat in Nederland wil wonen (het is er dichtbevolkt). Het aantal van nieuw te bouwen huizen loopt niet in de pas met het aantal woningzoekenden. Het feit dat ouderen niet kunnen doorstromen naar kleinere huizen en daardoor vaak in voor hun te grote huizen blijven wonen, waardoor hun woningen niet vrij komen op de huizenmarkt. Zorgcentra zijn vaak verdwenen en speciaal gebouwde huisjes voor senioren zijn niet te vinden of zijn in huur of aankoop voor de betreffende doelgroep te duur. Ook het feit dat steeds meer mensen single zijn, verhoogt het woning tekort. De eenpersoonshuishoudens groeien gestaag en dat is niet bij te houden met het bouwen van nieuwe betaalbare woningen voor singles. Diverse redenen dus om het aanhoudende huizen tekort te verklaren. 

 

Elke doelgroep komt woningen tekort

Een betere doorstroming zou al een deel van het probleem van het tekort aan huizen oplossen. Maar ook een aanbod van beter betaalbare woningen zou hierbij helpen, mensen kunnen financieel gezien vaak niet doorstromen. En uiteraard meer, veel meer huizen gaan bouwen. Er worden wel nieuwe huizen gebouwd, maar dat gaat veel te traag. Daarnaast is het van belang om te bouwen voor de diverse doelgroepen, gericht bouwen voor senioren en singles bijvoorbeeld. Nog een oorzaak, waar veel over te doen is geweest en die wordt aangepakt is het opkopen van huizen door particulieren met geld om nog meer geld te maken. De zelfbewoningsplicht zou een deel van het tekort aan woningen kunnen opheffen. Er is nog veel werk te doen om het huizen tekort omlaag te brengen en er zullen dus veel jongeren noodgedwongen langer thuis bij hun ouders blijven wonen en senioren zullen langer dan ze willen in een te groot huis wonen, dat ze zonder hulp niet kunnen bijhouden.